ACR-Nach­le­se : Was gab es Neu­es auf dem Jah­res­kon­gress des Ame­ri­can Col­la­ge of Rheu­ma­to­lo­gy ? Fort­bil­dung für Ärz­te am Sa. den 13. Janu­ar 2018 ab 9.30 Uhr Novo­tel Karls­ru­he. The­men : “Rheu­ma­toi­de Arthri­tis und Spon­dy­lo­ar­thriti­den” Vor­trag von Prof. Dr. Chris­toph Fiehn und “Kol­la­ge­no­sen und Vas­ku­liti­den” Vor­trag von Prof. Dr. Han­nes Lorenz